AktivNS

Izvesti Osvesti

Obeležavanje Dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, kako bi skrenuli pažnju na problem ugroženosti mladih u saobraćaju.

OPIS PROJEKTA

Projekat realizovan 2017. godinu uz podršku Kancelarije za mlade Grada Novog Sada. Sa studentima žurnalistike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu govorilo se o načinima da se skoro svakodnevno medijsko izveštavanje o saobraćajnim nezgodama uobliči tako da sadrži i edukativne elemente. Osim predavanja i praktičnih vežbi, studenti su kreirali i realizovali javnu akciju u sklopu obeležavanja Dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, kako bi skrenuli pažnju na problem ugroženosti mladih u saobraćaju.

Partneri

Kancelarija za mlade

Realizovan

2016