AktivNS

Fizička Aktivnost

Osnovni cilj projekta je bio podsticanje mladih na aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvijanje zdravih stilova života, kroz sadržaje koje smo kreirali.

Opis

Projekat je realizovan u periodu od 2018. do 2020. godine uza podršku OPENS-a i Kancelarije za mlade Grada Novog Sada. Osnovni cilj projekta je bio podsticanje mladih na aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvijanje zdravih stilova života, kroz sadržaje koje smo kreirali. Održano je pet akcija planinarenja po Fruškoj gori, 4 radionice orijentiringa u Kameničkom i Limanskom parku, kao i dva sportska dana na Štrandu i Kameničkom parku. Partner na projektu nam je bilo udruženje Super aktivan.

Partneri

Kancelarija za mlade

Realizovan

2018 – 2020