AktivNS

Ekologija - Aktivni sa stilom

Osnovni cilj projekta je bio podsticanje mladih na aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena  i razvijanje zdravih stilova života.

OPIS PROJEKTA

Projekat je realizovan u periodu od 2018. do 2020. godine uza podršku OPENS-a i Kancelarije za mlade Grada Novog Sada. Osnovni cilj projekta je bio podsticanje mladih na aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena  i razvijanje zdravih stilova života, kroz sadržaje  koje smo kreirali. Aktivnosti u oblasti ekologije su se odnosile na obeležavanje Dana planete Zemlje, Dana Dunava, Dana ekološkog pokreta, tokom kojih smo organizovali radionice reciklaže, filmske maratone, performanse, sadnju biljaka, tribine, rekreativnu biciklističku vožnjo međunarodnom Dunavskom rutom, akcije čišćenja, kao i sajam ekoloških, biciklističkih i zanatsko umetničkih udruženja. Partner na projektu nam je bio Eko kurir.

Partneri

OPENS i Kancelarija za mlade

Realizovan

2018 – 2020